Metaalunie-voorwaarden

Klik op onderstaande links om de voorwaarden te bekijken in pdf-formaat.

Metaalunie-voorwaarden.

Betaling en levering geschieden overeen-komstig de Metaalunievoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 1 januari 2008.

 

Projecten
Over Morgo